Opel Astra J Sports Tourer - Wymiana żarówek lamp tylnych | HELLA

Opel

Astra J Sports Tourer

Wymiana żarówek lamp tylnych

Informacje ogólne:

Ostrożnie - niebezpieczeństwo oparzenia, jeżeli lampy były wcześniej włączone, żarówki mogą być jeszcze gorące.

Nigdy nie dotykać szklanych elementów żarówek gołymi rękami.

W celu wymiany żarówek należy wykonać następujące czynności:

 • Wyłączyć zapłon i włącznik oświetlenia
 • Otworzyć klapę tylną
 • Po stronie kierowcy odchylić w dół plastikową osłonę w bagażniku (rysunek 1).
 • Zdjąć osłonę (rysunek 2)
 • Poluzować plastikowe nakrętki uchwytu lampy tylnej przez obrócenie w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara (rysunek 3) i wyjąć lampę tylną z uchwytu (rysunek 4).
 • Rozłączyć złącze wtykowe przewodu elektrycznego - znacznik (rysunek 5)

Widok ogólny: funkcje lampy

1: światło hamowania; 2: kierunkowskaz; 3: światło pozycyjne

Rysunek 8

 • Poluzować uchwyt żarówki światła hamowania w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara i wyjąć go (rysunek 6)
 • Wymienić niesprawną żarówkę na nową (rysunek 7).
 • Włożyć uchwyt żarówki i zablokować w kierunku ruchu wskazówek zegara
 • Wymiana żarówek kierunkowskazu i światła pozycyjnego, pozycje 2 i 3 (rysunek 8) odbywa się analogicznie do opisu sposobu wymiany żarówki światła hamowania (rysunek 6/7)
 • Połączyć złącze wtykowe, pozycja 1 (rysunek 9) z lampą tylną, uważając na prawidłowy przebieg przewodu elektrycznego, pozycja 2 (rysunek 9)
 • Sprawdzić działanie

· Włożyć lampę tylną i zamocować przez obrócenie plastikowych nakrętek (rysunek 3) w kierunku ruchu wskazówek zegara

· W celu wymiany żarówek lamp tylnych po stronie pasażera otworzyć prawą osłonę (rysunek 10)

 • Poluzować plastikowe nakrętki (rysunek 11) uchwytu lampy tylnej przez obrócenie w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara i wyjąć lampę tylną z uchwytu
 • Dalszy sposób postępowania jest taki sam jak w przypadku strony kierowcy

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

Rysunek 4

Rysunek 5

Rysunek 6

Rysunek 7

Rysunek 9

Rysunek 10

Rysunek 11

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa Informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.