Mini BMW-Mini-Cooper - Wszystkie modele bez układu nawigacji | HELLA

Mini

BMW-Mini-Cooper

Rok produkcji:

11/2003 - 01/2004

Kod silnika: W10 B16A

Wszystkie modele bez układu nawigacji

Deska rozdzielcza sporadycznie nie działa.

Jeżeli w wymienionych pojazdach zostaje zgłoszony jeden z powyższych problemów, jako możliwą przyczynę należy wziąć pod uwagę nieprawidłowy styk na wtyczce wielokrotnej 12-stykowej deski rozdzielczej.

W celu wykonania diagnostyki wykonać kontrolę wzrokową wtyczki wielokrotnej 12-stykowej. Jeżeli wtyczka wielokrotna ma przezroczystą osłonę, należy wymienić wtyczkę na oferowaną przez producenta zmodyfikowaną wersję.

Dodatkowo wykonać kontrolę wzrokową styków/przewodów elektrycznych w obszarze deski rozdzielczej pod kątem prawidłowego zatrzaśnięcia wtyczki i ułożenia przewodów.

Osłona wtyczki:

Część zamienna nr: 61.13.8.365.906

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa Informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.