Mini BMW-Mini-Cooper - Nieprawidłowe wskazania wskaźnika zbiornika paliwa | HELLA

Mini

BMW-Mini-Cooper

Wszystkie modele od 06/2001 do 11/2006

Nieprawidłowe wskazania wskaźnika zbiornika paliwa

Jeżeli w wymienionych samochodach klient zgłasza, że wskazania wskaźnika zbiornika paliwa są niedokładne lub nieprawidłowe, jako możliwą przyczynę problemu należy wziąć pod uwagę czujnik poziomu paliwa (jednostka tłocząca paliwo).

Ewentualne zabrudzenie ścieżki oporowej na tym elemencie konstrukcyjnym (zespole) może powodować nieprawidłowe funkcjonowanie czujnika paliwa.

Obraz usterki:

Mimo że zbiornik jest pełny, wskaźnik tankowania nie wskazuje tego prawidłowo.

Aby sprawdzić jednostkę tłoczącą paliwo, należy zdemontować tylny fotel, następnie wymontować jednostkę tłoczącą ze zbiornika i sprawdzić jej działanie elektryczne.

Dodatkowo sprawdzić sprawność ramienia pływaka/sprawdzić wzrokowo (ewentualne zgięcie mechaniczne).

W razie odchyleń wymienić czujnik paliwa (jednostka tłocząca paliwo) na wersję zmodyfikowaną przez producenta pojazdu.

Czujnik poziomu paliwa:

część zamienna nr: 16.146.761.353Ważna zasada bezpieczeństwa
Poniższe informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie po otrzymaniu od nas jednoznacznej zgody na piśmie i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą wyłącznie do objaśnienia i przedstawienia tekstu dokumentu, i nie mogą być używane jako podstawa montażu lub konstrukcji. Wszelkie prawa zastrzeżone.