Mazda 3 - Wskaźnik temperatury zewnętrznej | BEHR HELLA

Mazda

3

Rok produkcji: 2006 – 2009

Z klimatyzacją automatyczną

Wskaźnik temperatury zewnętrznej

W przypadku ww. pojazdów może dojść do samoczynnej zmiany wskazania wskaźnika temperatury zewnętrznej.

W zespole wskaźników panelu obsługi klimatyzacji może dojść do zmiany wskazywanej wartości temperatury (°C/°F, patrz rysunek) po odłączeniu od źródła zasilania napięciem. Przyczyną może być wcześniej rozładowany, odłączony lub wymieniony akumulator. Należy też rozważyć wymianę bezpiecznika.

Aby ponownie zmienić wskazanie (°F/°C) temperatury zewnętrznej, należy wykonać następujące czynności:

- Włączyć zapłon i zaczekać na wyświetlenie wskazania temperatury zewnętrznej

- Włączyć radio/system audio

- Nacisnąć przycisk „Power“ i przytrzymać go, a następnie nacisnąć dodatkowo przycisk „Media“ i przytrzymać go przez 5 sekund

- Zwolnić najpierw przycisk „Media“, a następnie przycisk „Audio“

- Wyłączyć i ponownie włączyć zapłon


Ważna zasada bezpieczeństwa
Poniższe informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie po otrzymaniu od nas jednoznacznej zgody na piśmie i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą wyłącznie do objaśnienia i przedstawienia tekstu dokumentu, i nie mogą być używane jako podstawa montażu lub konstrukcji. Wszelkie prawa zastrzeżone.