Honda S2000 - Opóźnione przyspieszenie | HELLA

Honda

S2000

Wszystkie modele od
VIN-JHMAP1-5S200063

Opóźnione przyspieszenie

Jeśli wprzypadku tych pojazdów klient zgłasza nieprawidłową pracę silnika na biegu jałowym lub opóźniony pobór mocy przy przyspieszaniu, przyczyną może być wadliwy czujnik ciśnienia rury dolotowej. Wramach diagnostyki błędu należy również sprawdzić, czy wyżej wymienionego błędu nie powoduje niepoprawne stykanie wtyku wielokrotnego czujnika rury dolotowej. Aby usunąć błąd wprzypadku wady czujnika, wymienić czujnik ciśnieniowy rury dolotowej. Jeśli problem leży wstykaniu (np. ze względu na wibracje) wtyku wielokrotnego wczujniku ciśnienia rury dolotowej, istnieje możliwość zamocowania czujnika za pomocą opaski kablowej; przestrzegać wymiarów szczeliny (patrz zdjęcie).

Ważna zasada bezpieczeństwa
Poniższe informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie po otrzymaniu od nas jednoznacznej zgody na piśmie i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą wyłącznie do objaśnienia i przedstawienia tekstu dokumentu, i nie mogą być używane jako podstawa montażu lub konstrukcji. Wszelkie prawa zastrzeżone.