Ford Maverick - Silnik pracuje nierówno | HELLA

Ford

Maverick

2,0l / 3,0l

Kod silnika: YF / AJ

Rok produkcji: 2001–2002

Silnik pracuje nierówno

Świeci się lampka kontrolna silnika (MIL)

Jeśli w powyższym samochodzie silnik pracuje nierówno i świeci się lampka kontrolna silnika, może to świadczyć o usterce w układzie recyrkulacji spalin (EGR).

Rys. 1

- Poz. 1 = czujnik różnicy ciśnienia

- Poz. 2 = punkt pomiaru różnicy ciśnienia

- Poz. 3 = zawór EGR

- Poz. 4 = zawór elektromagnetyczny recyrkulacji spalin

- Poz. 5 = sterownik silnika

W pamięci błędów silnika mogą być zapisane następujące kody błędów:

-P0401 „Układ recyrkulacji EGR / za niski przepływ spalin“

-P0402 „Układ recyrkulacji EGR / za wysoki przepływ spalin“

Najpierw należy sprawdzić pneumatyczny zawór EGR.

W razie niestwierdzenia nieprawidłowości źródłem problemu może być czujnik różnicy ciśnienia.

Współczynnik recyrkulacji spalin jest mierzony przez czujnik różnicy ciśnienia w punkcie pomiaru różnicy ciśnienia (patrz rysunek 1). Zmierzone wartości są przesyłane do sterownika silnika jako sygnał napięciowy. Wskutek wady technicznej może dojść do błędnego pomiaru faktycznej ilości recyrkulowanych spalin.

Tutaj należy sprawdzić, czy obie złączki węża na obudowie (patrz rysunek 2) są prawidłowo ustawione (strona wejściowa/wyjściowa) i czy nie są uszkodzone.

W razie niestwierdzenia nieprawidłowości źródłem problemu może być czujnik różnicy ciśnienia. W takim wypadku trzeba wymienić czujnik.

Producent samochodu oferuje zmodyfikowany czujnik różnicy ciśnienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2

 

Ważna zasada bezpieczeństwa
Poniższe informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie po otrzymaniu od nas jednoznacznej zgody na piśmie i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą wyłącznie do objaśnienia i przedstawienia tekstu dokumentu, i nie mogą być używane jako podstawa montażu lub konstrukcji. Wszelkie prawa zastrzeżone.