Citroen C3 Pluriel - Słaba wydajność klimatyzacji | HELLA

Citroen

C3 Pluriel (HB)

Słaba wydajność klimatyzacji

Za wysokie ciśnienie w układzie.

Jeżeli w przypadku ww. pojazdów klient reklamuje niedostateczną wydajność klimatyzacji, przyczyną może być defekt skraplacza.

Wskutek korozji i/lub wibracji może dojść do obluzowania i wypadnięcia blaszek skraplacza (zdjęć). Zakłóca to proces skraplania czynnika chłodniczego w skraplaczu, co może z kolei generować nadmierne ciśnienie po stronie wysokociśnieniowej.

W celu usunięcia tego problemu należy wymienić skraplacz i osuszacz.

Ważna zasada bezpieczeństwa
Poniższe informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie po otrzymaniu od nas jednoznacznej zgody na piśmie i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą wyłącznie do objaśnienia i przedstawienia tekstu dokumentu, i nie mogą być używane jako podstawa montażu lub konstrukcji. Wszelkie prawa zastrzeżone.