BMW i3 - Króćce serwisowe klimatyzacji | BEHR HELLA

BMW

i3

Rok produkcji: od 08.2013

Króćce serwisowe klimatyzacji

W trakcie przeglądu lub naprawy w przypadku wymienionych wyżej pojazdów powstaje pytanie: „Gdzie znajdują się króćce serwisowe“?

Aby dostać się do króćców serwisowych, należy wykonać następujące czynności:

  • Otworzyć maskę silnika
  • Opróżnić wnękę ładującą (prostownik itd.); zdjęcie 1
  • Wykręcić śruby wnęki ładującej (6x) (zdjęcie 2)
  • Zdjąć prawe pokrywy obok wnęki ładującej (zdjęcie 3+4)
  • Zdjąć lewą pokrywę obok wnęki ąadującej
  • Wyjąć wnękę ładującą
  • Widać teraz króćce serwisowe (zdjęcie 5)

Wskazówka: klimatyzacja pojazdu zawiera czynnik chłodniczy R1234yf. Pojemność: 750 g

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3

Zdjęcie 4

Zdjęcie 5

Ważna zasada bezpieczeństwa
Poniższe informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie po otrzymaniu od nas jednoznacznej zgody na piśmie i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą wyłącznie do objaśnienia i przedstawienia tekstu dokumentu, i nie mogą być używane jako podstawa montażu lub konstrukcji. Wszelkie prawa zastrzeżone.