BMW Seria 3 (E90/E91/E92) - Słaba wydajność klimatyzacji | HELLA

BMW

Seria 3 (E90/E91/E92)

X5 (E70)

X6 (E71)

Słaba wydajność klimatyzacji

W przypadku wyżej wymienionych pojazdów przy bardzo wilgotnej pogodzie i po dłuższej jeździe klimatyzacja może wytwarzać tylko ciepłe powietrze.

Po wyłączeniu klimatyzacji na 10-15 minut i ponownym włączeniu działa ona przez jakiś czas znowu normalnie.

Przyczyną może tu być nieprawidłowo uszczelniony czujnik temperatury parownika.

Wskutek nieprawidłowej temperatury powietrza i nieprawidłowych wartościach pomiaru może dochodzić do zamarzania parownika.

W celu usunięcia problemu należy wymontować i uszczelnić czujnik temperatury, który jest np. dostępny w modelu E90/91/92 od strony wnęki na nogi pasażera. W tym celu należy najpierw wyjąć osłonę znajdującą się poniżej schowka na rękawiczki
(zdjęcie 1). Widoczny staje się czujnik znajdujący się po prawej stronie skrzynki parownika (zdjęcie 2).

Dalszy sposób postępowania:

  • Odłączyć wtyczkę czujnika
  • Wymontować czujnik
  • Przyciąć pasek piankowy (zdjęcie 3) i nakleić

Uważać, by nie zakleić ogniwa pomiarowego czujnika (zdjęcie 4)

  • Zamontować czujnik i podłączyć wtyczkę
  • Zamontować osłonę
  • Przeprowadzić kontrolę działania

Zdjęcie 1

 

Zdjęcie 2

 

 

Zdjęcie 3

 

 

Zdjęcie 4

 

Ważna zasada bezpieczeństwa
Informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.