Audi A6 - Kontrolka spalin jest aktywna | HELLA

Audi

A6

Rok produkcji: 1998 do 2003

1,9 TDI z turbosprężarką VTG

Kontrolka spalin jest aktywna,

niedostateczna moc silnika.

Jeżeli zgłaszane są reklamacje dotyczące mocy silnika w tych pojazdach i zapala się kontrolka spalin, to dodatkowo zapisywany może być podany niżej kod błędu.

P1550, oznaczający odchylenie regulacji ciśnienia doładowującego.

P1556, „ „ nie osiągnięto przy skrajnej wartości regulacyjnej ciśnienia doładowującego.

P1557, „ „ przekroczono przy skrajnej wartości regulacyjnej ciśnienia doładowującego.

W ramach analizy wstępnej należy sprawdzić zawór ciśnienia doładowującego turbosprężarki oraz przewód podciśnieniowy.

Źródłem problemów może być także korozja drążka regulacyjnego turbosprężarki VTG (zmienna geometria turbiny). Na skutek korozji istnieje możliwość sporadycznego zacinania się drążka lub jego całkowitego zakleszczenia się, wskutek czego położenie różnych łopatek kierujących nie zostanie lub zostanie z opóźnieniem dopasowane do aktualnego obciążenia. Jeżeli kontrola wzrokowa wykaże, że drążek regulacyjny jest silnie skorodowany, to należy za pomocą mega macs przeprowadzić test nastawników. Drążek musi się „swobodnie, bez szarpania” poruszać w całym zakresie, od ogranicznika do ogranicznika.

Istnieje możliwość przywrócenia sprawności drążka poprzez zastosowanie środka do usuwania rdzy, a następnie sprayu smarującego. W trudnych przypadkach należy wymienić turbosprężarkę. Wówczas należy przestrzegać wskazówek producenta pojazdu dotyczących demontażu i montażu.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa Informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.