BĄDŹ NA BIEŻĄCO!

Ukazujący się co dwa tygodnie bezpłatny biuletyn HELLA zawiera informacje o nowościach z HELLA TECH WORLD

Aktualności!

Pokaż pozostałe informacje o naszym biuletynie Ukryj pozostałe informacje o naszym biuletynie
 

Ukazujący się co dwa tygodnie bezpłatny biuletyn HELLA zawiera informacje o nowościach z HELLA TECH WORLD – na przykład:

  • Nowe wskazówki dotyczące napraw konkretnych pojazdów
  • Informacje techniczne – od wiedzy podstawowej aż po porady diagnostyczne
  • Nowe produkty
  • Ważne dla warsztatów akcje marketingowe i loterie

Wystarczy tylko podać swój adres e-mail. Jeżeli chcesz zrezygnować z abonowania biuletynu informacyjnego, kliknij tutaj.

UZUPEŁNIANIE PŁYNU CHŁODNICZEGO

W tym miejscu znajdziesz pożyteczną wiedzę podstawową i cenne wskazówki dotyczące płynu chłodzącego oraz pojemności układów chłodzenia w pojazdach.

Dostateczna ilość płynu chłodzącego to podstawowy warunek bezawaryjnej pracy silnika. Na tej stronie pokazujemy zadania spełniane przez płyn chłodzący, informujemy o prawidłowym stosunku mieszania oraz o sposobie określania zawartości środka przeciw zamarzaniu w płynie chłodzącym. Ponadto z tej strony można pobrać tabelę zawierającą pojemności układu chłodzenia w popularnych modelach pojazdów.

Ważna zasada bezpieczeństwa
Poniższe informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje zawarte na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

 

PŁYN CHŁODNICZY: PODSTAWY

Płyn chłodzący chroni przed zamarzaniem, korozją, przegrzaniem i „smaruje“ elementy układ chłodzenia. Płyn chłodzący to pojęcie nadrzędne określające ciecz cyrkulującą w układzie chłodzenia silnika. Jego zadaniem jest odbieranie ciepła wytwarzanego przez silnik i odprowadzanie go przez chłodnicę. Płyn chłodniczy to zabarwiona mieszanina wody wodociągowej i środka przeciwmrozowego (glikolu/etanolu) wzbogaconego różnymi dodatkami (substancje gorzkie, krzemiany, przeciwutleniacze, środki przeciwpieniące). Substancje gorzkie zapobiegają przypadkowemu wypiciu płynu chłodzącego. Krzemiany tworzą warstwę ochronną na powierzchniach metalowych i zapobiegają m. in. powstawaniu osadów kamienia. Przeciwutleniacze zapobiegają korozji elementów konstrukcyjnych. Środki przeciwpieniące nie dopuszczają do powstawania piany w płynie chłodzącym. Glikol „smaruje“ części, zachowuje elastyczność węży i uszczelek oraz zwiększa temperaturę wrzenia płynu chłodzącego.

Mieszalność i proporcje mieszania

Kolor płynu chłodzącego/koncentratu zapobiegającego zamarzaniu może się różnić w zależności od producenta i przeznaczenia. Prawidłowa proporcja wody i koncentratu przeciw zamarzaniu powinna wynosić od 60:40 do 50:50. Zapewnia to z reguły ochronę przed zamarzaniem do temperatury od -25 °C do -40 °C. Proporcje mogą wynosić od minimalnie 70:30 do maksymalnie 40:60. Zwiększenie ilości koncentratu przeciw zamarzaniu (np. do 30:70) nie powoduje dalszego obniżenia temperatury zamarzania płynu. Ma skutek wręcz przeciwny – nierozcieńczony koncentrat zamarza już w temperaturze ok. -13 °C i w temperaturze powyżej 0 °C nie zapewnia skutecznego chłodzenia silnika. Może to więc spowodować przegrzanie silnika. Ze względu na to, że glikol ma bardzo wysoką temperaturę wrzenia, prawidłowa proporcja mieszanki i odpowiednie nadciśnienie w układzie chłodzenia mogą zwiększyć temperaturę wrzenia płynu chłodzącego do 135 °C. Dlatego również w krajach o cieplejszym klimacie ważne jest zapewnienie odpowiedniego stężenia koncentratu przeciw zamarzaniu w płynie chłodzącym. Do dolewana bądź przygotowania płynu chłodzącego należy używać wody z inhibitorem (o jakości wody pitnej). Dodana woda pitna/woda wodociągowa może mieć najwyżej twardość 20°dH (niemieckiej skali twardości wody). W razie wyższej twardości należy użyć wody demineralizowanej albo destylowanej. Należy zawsze przestrzegać zaleceń producenta samochodu i płynu chłodzącego.

Dodatki / terminy wymiany

Płyn chłodzący bądź jego dodatki z biegiem lat tracą swoje właściwości, tzn. część dodatków ulega zużyciu. Jeżeli na przykład zużyciu uległy dodatki antykorozyjne, to płyn chłodzący może nabrać koloru brązowego.

 

Z tego względu niektórzy producenci samochodów zalecają wymianę płynu chłodzącego w stałych odstępach czasu (np. w Oplu Sintra co 5 lat). Coraz częściej w układach chłodzenia nowoczesnych samochodów stosuje się płyny chłodzące tak zwane Long Life. W normalnych warunkach, gdy nie dojdzie do zanieczyszczenia, płyn ten nie wymaga wymiany (VW). W niektórych modelach Mercedesa wymiana jest konieczna dopiero po upływie 15 lat lub przejechaniu 250 000 km. Każdy producent określa inne zalecenia.

 

W razie zanieczyszczenia układu chłodzenia (olej, korozja) należy wymienić płyn chłodzący i wypłukać cały układ chłodzenia (polecamy również zapoznanie się z informacją techniczną „Płukanie układu chłodzenia”). W pojazdach, w których nie został użyty płyn chłodzący typu „Long Life”, zaleca się wymianę płynu co 3 lata. Koniecznie przestrzegać zaleceń producenta samochodu dotyczących specyfikacji, terminu wymiany, proporcji mieszania i mieszalności koncentratów przeciw zamarzaniu / płynów chłodzących.

TABELA PŁYNÓW CHŁODNICZYCH: DO POBRANIA

Nasz aktualny podręcznik ilości napełniania płynów chłodzących zawiera dane ilości płynu chłodzącego dla typowych modeli pojazdów.

MATERIAŁY DO POBRANIA ZWIĄZANE Z TEMATEM
FILM DO TEMATU

Analiza płynu przy użyciu refraktometru

Refraktometr to przyrząd kontrolny, przy użyciu którego można sprawdzać zawartość środka przeciwmrozowego w płynie chłodzącym i płynie spryskiwaczy szyb.

 

02:35 min