BĄDŹ NA BIEŻĄCO!

Ukazujący się co dwa tygodnie bezpłatny biuletyn HELLA zawiera informacje o nowościach z HELLA TECH WORLD

Aktualności!

Pokaż pozostałe informacje o naszym biuletynie Ukryj pozostałe informacje o naszym biuletynie
 

Ukazujący się co dwa tygodnie bezpłatny biuletyn HELLA zawiera informacje o nowościach z HELLA TECH WORLD – na przykład:

 • Nowe wskazówki dotyczące napraw konkretnych pojazdów
 • Informacje techniczne – od wiedzy podstawowej aż po porady diagnostyczne
 • Nowe produkty
 • Ważne dla warsztatów akcje marketingowe i loterie

Wystarczy tylko podać swój adres e-mail. Jeżeli chcesz zrezygnować z abonowania biuletynu informacyjnego, kliknij tutaj.

PŁUKANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU CHŁODZENIA

W tym miejscu znajdziesz pożyteczną wiedzę podstawową i cenne wskazówki dotyczące płukania układów chłodzenia w pojazdach, odpowietrzania chłodnic i sprawdzania szczelności układów chłodzenia.

Zanieczyszczenia układu chłodzenia oraz wtrącenia powietrza obniżają wydajność chłodzenia i mogą spowodować poważne uszkodzenia. Płukanie i staranne odpowietrzenie układu chłodzenia są dlatego bezwzględnie konieczne przy wszystkich naprawach. Dotyczy to również badania szczelności układu chłodzenia. Na tych stronach znajdziesz kontekst techniczny tych prac oraz opis ich efektywnego wykonania.

Ważna zasada bezpieczeństwa
Poniższe informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje zawarte na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

 

PŁUKANIE UKŁADU CHŁODZENIA: PODSTAWY

W razie zanieczyszczenia płynu chłodzącego konieczne jest jego spuszczenie i przepłukanie układu chłodzenia.

 

Możliwe zanieczyszczenia:

 • Olej (uszkodzona uszczelka głowicy cylindrów)
 • Rdza (korozja wewnętrzna silnika)
 • Aluminium (korozja wewnętrzna chłodnicy)
 • Substancje obce (dodatki, środki uszczelniające)
 • Ciała obce (uszkodzona pompa płynu chłodzącego)

 

Zależnie od stopnia zabrudzenia układ chłodzenia należy przemywać ciepłą wodą lub specjalnym płynem do płukania. W zależności od producenta pojazdu i objawów, występują różne procedury płukania. Przykładowo w pojazdach firmy Audi w przypadku zabarwienia płynu chłodzącego na rdzawo i reklamacji skuteczności ogrzewania, np. w modelu A6, konieczne jest przepłukanie układu specjalnym płynem. W trakcie kilkakrotnego płukania należy wymontować termostat i zmierzyć wydajność ogrzewania przed i po płukaniu.

 

W przypadku modeli Corsa B, Vectra B i Omega B do roku modelowego 1997 firma Opel zwraca uwagę na fakt, że przyczyną przegrzania silnika może być zatkana chłodnica. W tej sytuacji układ należy przepłukać ciepłą wodą (> 50 °C), a oprócz chłodnicy wymienić też wszystkie elementy, przez które przepływa płyn chłodzący (nagrzewnicę, głowicę cylindrów itd.). Stopień zanieczyszczenia i instrukcje producenta pojazdu określają tym samym sposób postępowania oraz stosowany czynnik płuczący. Należy bezwzględnie pamiętać, że ze względów konstrukcyjnych (np. z powodu płaskiego orurowania) w nowoczesnych układach chłodzenia nie jest możliwe przepłukanie wszystkich elementów; takie elementy należy wymienić.

 

Dotyczy to szczególnie następujących elementów:

 • Termostat
 • Chłodnica
 • Zawory elektryczne
 • Korek wlewowy
 • Nagrzewnica

 

Jeżeli wskutek zanieczyszczenia (olejem, rdzą) nie można już rozpoznać poziomu płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym, konieczna jest również wymiana tego zbiornika. Termostat i korek wlewowy należy zawsze wymienić na nowe. Przy stosowania specjalnych środków do czyszczenia układów chłodzenia należy uważać, aby nie były one niszczące dla materiałów uszczelniających. Ponadto nie mogą one dostać się do wody gruntowej ani nie wolno ich odprowadzać przez separator oleju. Środki czyszczące należy zebrać razem z płynem chłodzącym i oddzielnie usunąć. Po wypłukaniu układ należy napełnić nowym płynem chłodzącym zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu (specyfikacja, proporcje mieszania), odpowietrzyć oraz sprawdzić działanie i szczelność.

PŁUKANIE UKŁADU CHŁODZENIA ROZTWOREM CHEMICZNYM: FILM

Płukanie roztworem chemicznym

Układ chłodzenia jest płukany roztworem chemicznym w celu usunięcia zanieczyszczeń.

 

03:21 min

ODPOWIETRZANIE UKŁADU CHŁODZENIA – ODPOWIETRZANIE UKŁADU PODCZAS NAPEŁNIANIA: PODSTAWY

Powietrze w układzie chłodzenia pojazdów stanowi obecnie powszechny problem. „Pęcherzyki powietrza” powstają przez usytuowanie chłodnicy lub zbiornika wyrównawczego na poziomie silnika pojazdu lub nawet poniżej tego poziomu. W wyniku tego całkowite odpowietrzenie układu chłodzenia po naprawie lub wymianie płynu chłodzącego może stanowić poważne wyzwanie. Powietrze pozostające w układzie chłodzenia znacznie ogranicza cyrkulację płynu chłodzącego i może prowadzić do przegrzania silnika oraz poważnych uszkodzeń będących jego następstwem.

 

Pomóc może podciśnieniowe urządzenie do napełniania chłodnicy. Pozwala to:

 • usuwać pęcherzyki powietrza
 • znajdować nieszczelności
 • przeprowadzić szybkie ponowne napełnienie układu chłodzenia

 

Urządzenie do napełniania Airlift jest podłączane do chłodnicy lub zbiornika wyrównawczego za pomocą dołączonej końcówki przejściowej. Następnie podłączany jest wąż sprężonego powietrza, służący normalnie do zasilania narzędzi pneumatycznych. Przez specjalny zawór następuje opróżnienie układu chłodzenia i wytworzenie silnego podciśnienia. Kolejnym krokiem jest podłączenie dostarczonego w zestawie węża ssącego i wlanie mieszaniny wody oraz środka zapobiegającego zamarzaniu przez czysty pojemnik z płynem chłodzącym (wiadro, konewka). Za pomocą manometru, który mierzy podciśnienie w systemie Airlift, można jednocześnie sprawdzić szczelność całego układu.

SPRAWDZANIE SZCZELNOŚCI UKŁADU CHŁODZENIA: INSTRUKCJA

Do sprawdzania szczelności układu chłodzenia polecamy urządzenie do kontroli ciśnienia. Za pomocą pompy ręcznej wytwarzane jest ciśnienie w układzie chłodzenia. Spadki ciśnienia obserwowane na manometrze mogą świadczyć o nieszczelności układu chłodzeniao. Dzięki uniwersalnemu łącznikowi lub adapterowi przeznaczonemu do konkretnego pojazdu, można podłączyć pompę przez szybkozłącze do prawie każdego typowego pojazdu ciężarowego, osobowego, a także maszyny rolniczej i budowlanej.

 

W przypadku trudnych do wykrycia wycieków płynu chłodzącego można wcześniej napełnić układ chłodzenia środkiem kontrastowym.

FILM DO TEMATU

Kontrola szczelności układu chłodzenia

Wykrywanie nieszczelności układu chłodzenia przy użyciu zestawu do badania szczelności.

 

01:38 min

TYPOWE USZKODZENIA: PORADY PRAKTYCZNE

Ilustracje przedstawiają typowe uszkodzenia, powodowane przez różne przyczyny.

CHŁODNICA

Wszystkie usterki powodują zmniejszenie wydajności chłodnicy. Naprawa nowoczesnych chłodnic płynu chłodzącego jest z reguły niemożliwa, gdyż proces spawania aluminium jest skomplikowany, a przy małych kanalikach może dochodzić do ich zatykania. Stosowanie uszczelniaczy jest niedozwolone, gdyż może prowadzić to do zatkania chłodnicy i obniżenia jej wydajności.

NAGRZEWNICA

Osady kamienia oraz stosowanie środków uszczelniających mogą prowadzić do zatykania nagrzewnic, podobnie jak chłodnic. Można je częściowo usunąć przez płukanie odpowiednimi środkami czyszczącymi. Należy przy tym uwzględniać informacje od producenta pojazdu.