Układ mycia reflektorów

W tym miejscu znajdziesz pożyteczną wiedzę i ważne wskazówki dotyczące układów mycia reflektorów.

Układy mycia reflektorów polepszają widoczność w ciemności, zapobiegając jednocześnie oślepianiu pojazdów nadjeżdżających z przeciwka przez rozproszone światło. Na tej stronie znajdziesz informacje o konstrukcji i sposobie działania układów mycia reflektorów. Ponadto znajdują się tu cenne rady dotyczące obchodzenia się z tymi układami o znaczeniu dla bezpieczeństwa oraz informacje o poszukiwaniu usterek w razie wystąpienia zakłóceń.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa
Poniższe informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

 

CZYSZCZENIE REFLEKTORÓW: WARTO WIEDZIEĆ

Reflektory o dużym natężeniu światłach są bardziej narażone na oślepianie wskutek zanieczyszczenia. Dlatego w przypadku takich silnych reflektorów, oprócz automatycznego układu regulacji zasięgu świateł ustawodawca wprowadził przepisowy obowiązek stosowania układów mycia reflektorów. Do czyszczenia reflektorów od dawna sprawdzoną metodą jest „strumień wody” zamiast „wycieraczek”.

 

Czysty reflektor

 • Maksymalny zasięg widzenia
 • Brak olśnienia

 

Zabrudzony reflektor

 • Mniejszy zasięg widzenia
 • Silne olśnienie

Układ mycia reflektorów AUTO: BUDOWA

Kompletna układ mycia reflektorów firmy HELLA składa się z następujących komponentów:

 • Dysze wirowe płynu w stacjonarnych lub teleskopowo wysuwanych zespołach dyszowych zapewniające spryskanie właściwej powierzchni,
 • Zawory sterujące/zawór centralny
 • Zespół węży z systemem wtykowym
 • Zbiornik płynu z pompą wirnikową
 • Wysterowanie: elektroniczny sterownik czasowy lub przekaźnik

CZYSZCZENIE REFLEKTORÓW - METODA: FUNKCJA

Działanie na przykładzie układu z dyszami teleskopowymi

Płyn czyszczący jest natryskiwany pod wysokim ciśnieniem w postaci stożka kropli na klosz reflektora. Stożek zostaje wytworzony przez specjalne dysze.

 

Wysterowanie układu mycia reflektorów ma miejsce z reguły razem z układem wycieraczek szyby przedniej. Przy każdym myciu szyby przedniej, aktywowanym przez kierowcę, następuje automatyczne umycie reflektorów. To sprzężenie jest aktywne tylko przy włączonych światłach. Po wysterowaniu pompy wirnikowej tłoczy ona wodę do cylindra, którego tłok razem z zamontowanym na nim zespołem dysz jest wysuwany pokonując opór sprężyny naciskowej i ustawia dysze w pozycji roboczej.

 

Aż do osiągnięcia pozycji roboczej odpowiedni zawór zapewnia tylko wykonywanie ruchu bez wypływu wody do czyszczenia z dysz. Po osiągnięciu pozycji roboczej następuje otwarcie zaworu, a woda jest natryskiwana na reflektory. Po wyłączeniu pompy sprężyna cofająca przesuwa tłok z powrotem do pozycji spoczynkowej. Impuls mycia trwa przy dyszach stacjonarnych ok. 0,5 s, a w przypadku dysz teleskopowych (ze względu na czas wysuwania) ok. 0,8 s.

PORADY W ZAKRESIE OBCHODZENIA SIĘ Z UKŁADAMI MYCIA REFLEKTORÓW: PORADY PRAKTYCZNE

Nadmierne dozowanie niektórych środków czyszczących może powodować silne pienienie, ponieważ efekt ten zostaje dodatkowo wzmocniony przez dysze wirowe.

 

 • Piana może przylgnąć do reflektora na dłuższy czas, pogarszając rozkład światła.
 • Dlatego zawsze należy zwracać uwagę na prawidłowy stosunek wody i środka czyszczącego.

UKŁAD MYCIA REFLEKTORÓW USZKODZONY: PRZYCZYNA AWARII

 • Pompa wirnikowa nie pracuje
 • Nieszczelny wąż
 • Zatkany lub uszkodzony zawór
 • Zatkana dysza
 • Uszkodzone ramię teleskopowe

SPRAWDZANIE UKŁADU MYCIA REFLEKTORÓW: POSZUKIWANIE USTEREK

Jeżeli po uruchomieniu funkcji mycia pompa wirnikowa nie pracuje (podczas normalnej pracy wyraźne słyszalne odgłosy ruchu), należy sprawdzić napięcie zasilające i bezpiecznik.

 

Jeżeli przy włączonej pompie stożek płynu jest widoczny tylko z jednej strony lub jest bardzo słaby, możliwe są następujące przyczyny.

 

Pompa z silnikiem może mieć zamienione bieguny:
Sprawdzić podłączenie biegunów, ponieważ pompy wirnikowe pracują w obu kierunkach, różna jest tylko wydajność hydrauliczna.

 

Układ nie jest odpowietrzony:
Całkowicie odpowietrzyć układ przez kilkakrotne uruchomianie bez przerwy.

 

Wąż załamany lub nieszczelny:
Sprawdzić i ewentualnie zmienić ułożenie węża. Uszczelnić nieszczelności lub naprawić wąż.

 

Dysze lub zawory są zatkane:
Usunąć ciała obce przez przepłukanie układu.

 

Elementy oblodzone:
Zwiększyć udział środka przeciw zamarzaniu. Zamarznięcie nie powoduje jednak zniszczenia elementów.

 

Jeżeli efekt czyszczenia przez układ nadal nie jest optymalny, sprawdzić ustawienie dysz i w razie potrzeby skorygować je według zaleceń producenta.

OBOWIĄZEK STOSOWANIA UKŁADÓW MYCIA REFLEKTORÓW: PRZEPISY

W EUROPIE OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:
 • Układy mycia podlegają homologacji w zakresie metody czyszczenia zgodnie z ECE-R45.
 • Od 1996 roku istnieje obowiązek doposażenia w pojazdach z reflektorami z lampami wyładowczymi zgodnie z ECE-R48.
 • Zapas płynu na 25 lub 50 cykli czyszczenia (klasa 25, klasa 50).
 • Działanie czyszczące od > 70% na reflektorze zabrudzonym w sposób ograniczający pierwotny strumień światła do 20%
 • System musi być sprawny przy prędkości do 130 km/h i w temperaturze od -10 °C do +35 °C