Gwarancja na sprężarkę | plus

Program szkoleń Behr Hella Service Gwarancja na sprężarkę | plus to wiedza ekspertów w zakresie wymiany sprężarek i brak odrzuconych roszczeń gwarancyjnych dotyczących sprężarek!

Idea programu Gwarancja na sprężarkę | plus

 

 • Udział pracownika warsztatu w szkoleniu w ramach programu Gwarancja na sprężarkę| plus. Po tym szkoleniu warsztat zostaje automatycznie zarejestrowany na okres dwóch lat jako uczestnik programu Gwarancja na sprężarkę | plus. Warsztat otrzymuje pakiet startowy włącznie z zawieszkami i naklejkami potwierdzającymi udział w programie.
 • Prawidłowy demontaż albo wymiana wadliwej sprężarki. Umieszczenie zawieszki na sprężarce etykiety na kartonie w celu identyfikacji części objętej programem. Dołączenie standardowych dokumentów gwarancyjnych (dokładnie wypełniony wniosek gwarancyjny zgodny z ustalonym standardem, dowód zakupu). Wysyłka sprężarki do obsługującej warsztat hurtowni. Przekazanie sprężarki przez hurtownię do firmy HELLA.
 • Gwarantowany zwrot. Warsztat otrzymuje w najszybszym możliwym terminie gwarantowany zwrot od hurtowni. Hurtownia otrzymuje odpowiedni zwrot od firmy HELLA. Zwrot jest niezależny od wyniku przeprowadzanej następnie kontroli sprężarki. Gwarantowanego zwrotu dokonuje obsługująca warsztat hurtownia pod warunkiem zachowania opisanej tu procedury! Zwrot ten obejmuje nową sprężarkę oraz zryczałtowaną kwotę rekompensującą poniesione przez warsztat koszty związane z ponowną wymianą wadliwej sprężarki.
 • Kontrola i informacja dla warsztatu. Firma HELLA dokonuje sprawdzenia sprężarek mimo gwarancji zwrotu.W razie niezgodności zostanie nawiązany dialog z warsztatem w celu wspólnego wypracowania rozwiązań i optymalizacji sposobu realizacji gwarancji.

 

Szkolenie w zakresie wymiany sprężarek- Wielki plus dla Warsztatu:

 • Brak odrzuconych roszczeń gwarancyjnych w ramach programu
 • Brak problemów związanych z przypadkami gwarancyjnymi
 • Gwarantowany zwrot i rekompensata
 • Trwałe kwalifikacje
 • Partnerska współpraca
 • Podwyższony poziom zaufania do marki BEHR Hella Service
 • Pomoc techniczna wykraczająca poza zakres szkolenia, m. in. Hella Tech World

W celu uzyskania szczegółowych informacji o programie Gwarancja na sprężarkę | plus skontaktuj się z nami.

Kontakt

Krzysztof Warywoda
Menedżer produktu, sprawy organizacyjne
tel.: (+48) 22 514 17 68
e-mail: Krzysztof.Warywoda@hella.com

 

Zenon Rudak
Szkolenia, pomoc techniczna
tel.: (+48) 51417790
e-mail: Zenon.Rudak@external.hella.com