Wettelijke voorschriften voor remblokken | HELLA PAGID

ECE-regeling 90 (ECE-R90)

De ECE-regelingen bevatten een lijst met internationaal overeengekomen, uniforme technische voorschriften voor motorvoertuigen, alsmede reserveonderdelen en uitrustingen van motorvoertuigen.

Remblokken behoren als veiligheidsrelevante reserveonderdelen tot de voertuigcomponenten waarvoor een goedkeuring van de bevoegde nationale keuringsinstantie nodig is.

Met ECE-R90 is een nieuwe Europese regeling voor de gestandaardiseerde keuring en goedkeuring van vervangende remblokken gecreëerd.

Deze is in het kader van Richtlijn 71/320/EEG zoals gewijzigd bij Richtlijn 98/12/EG in het EG-recht opgenomen.

In Duitsland vormt deze richtlijn op het gebied van de vervangende remblokken een aanvulling op de typegoedkeuring ("Allgemeine Betriebserlaubnis" of ABE) volgens § 22 STVZO (het Duitse Wegenverkeersreglement) en vervangt de richtlijn deze voor nieuwe voertuigen.

Werkingssfeer

In Duitsland, Frankrijk en Spanje is een ECE-R90-goedkeuring vereist voor personenwagens en aanhangwagens tot een totaalgewicht van 3,5 t, die na 31-3-2001 voor het eerst werden toegelaten.

In Engeland geldt de regeling voor alle voertuigen tot 3,5 ton die vanaf 1-1-1999 voor het eerst zijn toegelaten. Voor remblokken die in oudere voertuigen worden toegepast, is binnen de Bondsrepubliek Duitsland de ABE nog steeds toereikend.

Remblokken die onder ECE-R90 vallen, mogen vanaf 1-4-2001 binnen de EU-lidstaten alleen worden verkocht of ingebouwd indien deze over een dienovereenkomstige goedkeuring beschikken.

De goedkeuringsprocedure volgens ECE-R90 omvat omvangrijke voertuigtests en fysieke tests van de remblokken.

Daarnaast moet de houder van de goedkeuring voortdurend de naleving van de voorschriften binnen de eigen productie controleren en volgens DIN ISO 9000 ff documenteren.

Criteria van de ECE-keuring

Tijdens de keuring worden de volgende criteria beoordeeld.

Veiligheidstests

  • Wrijvingswaarde in warme toestand
  • Gemiddelde wrijvingswaarde
  • Statische wrijvingswaarde (parkeerrem)
  • Wrijvingswaarde op snelheid

Fysieke tests

  • Compressibiliteit
  • Afschuifsterkte
  • Thermische transmissie

Markering

Goedgekeurde remblokken worden gemarkeerd door een opdruk op de achterzijde van de draagplaat (A).

Symboolverklaring:

  1. Verwijzing naar het land waarin de goedkeuring is verstrekt.
  2. Type goedkeuring.
  3. Nummer dat door de instantie is toegewezen

Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid. Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.