Sterke prijsstijging bij het koudemiddel R134a | HELLA

Aanzienlijke gevolgen voor garages en automobilisten

Algemene situatie

De EU-verordening 517/2014, geldig sinds 01-01-2015, is de veroorzaker van de actuele prijsstijging van meerdere 100% bij koudemiddelen met een hoge GWP-waarde (Global Warming Potential). Doel van de verordening is bescherming van het milieu door vermindering van de uitstoot van F-gassen en een hiermee verbonden omzetting naar alternatieve, milieuvriendelijkere koudemiddelen.

F-gassen, waartoe ook het in de voertuigen gebruikte R134a behoort, zijn in de EU onderworpen aan een hoeveelheidsbeperking. Zo moet de hoeveelheid die mag worden uitgestoten stap voor stap (tot 2030) worden teruggebracht tot 21% van de hoeveelheid van 2015. De daadwerkelijke behoefte aan koudemiddel door service en onderhoud zal echter niet in dezelfde omvang dalen. Vraag en aanbod bepalen de prijs, dat is bekend. Er zullen daarom nog meer aanzienlijke prijsstijgingen volgen. De prijs van het nieuwe, milieuvriendelijkere en tot nu toe extreem dure koudemiddel R1234yf en de prijs van het oude koudemiddel R134a zullen steeds dichter bij elkaar komen.

Wat betekent dit voor garages en automobilisten?

Prijsstijgingen in deze omvang zullen door de garage bij onderhoud en reparatie van airconditionings moeten worden doorgegeven aan de automobilist.

Hier komt de vraag op: Kan de aircoservice nog in de huidige vorm worden aangeboden? Zo ja, hoe kan deze worden berekend?

In het verleden waren de prijsschommelingen van het koudemiddel zo klein, dat de service voor een heel jaar voor bijv. 69 € (incl. koudemiddel) kon worden aangeboden. In de toekomst zal de actuele koudemiddelprijs bij de berekening in acht moeten worden genomen. Om vaste prijzen voor een heel seizoen te kunnen houden, is bevoorrading met koudemiddel nodig. Als alternatief kan het extra benodigde koudemiddel als afzonderlijke positie worden berekend.

Welk koudemiddel er ook wordt gebruikt, de kosten voor de automobilist zullen aanzienlijk stijgen. De redenen hiervoor moet de garage openlijk aan de klant kunnen verklaren. Daarnaast moet er op de noodzaak van regelmatig onderhoud van het airosysteem worden gewezen. Als ondersteuning kan hier marketingmateriaal (bijv. informatieflyers, posters) worden gebruikt. Zo bestaat ondanks de aanzienlijke meerkosten de kans, dat de automobilist ook in de toekomst nog bereid is een aircoservice uit te laten voeren.

Welke risico's bestaan er voor de garage?

De aanzienlijke prijsstijgingen kunnen ertoe leiden, dat voertuigen met voordelige, maar niet toegelaten „alternatieve koudemiddelen“ worden gevuld. Om verontreiniging van de eigen aircoserviceapparatuur en dientengevolge van andere voertuigen te voorkomen, wordt het aanbevolen om voor begin van elke aircoservice een koudemiddelanalyse uit te voeren. Met speciale analyseapparatuur kan worden vastgesteld of het zich in het aircosysteem bevindende koudemiddel ook daadwerkelijk dat is, wat de voertuigfabrikant heeft voorgeschreven of vrijgegeven. Het gebruik van niet toegelaten koudemiddelen (bijv. propaan) brengt aanzienlijke risico's (brandbaar) met zich mee en leidt in de meeste gevallen tot verlies van de goedkeuring van het voertuig. Daarnaast hebben deze koudemiddelen een andere vermogenskarakteristiek en zijn ze vaak niet geschikt voor de airco-componenten en de gebruikte olie, wat tot vroegtijdige uitval kan leiden.

Hoe ziet de toekomst eruit?

Naast de automobielbranche zijn ook andere bereiken betroffen door de EU-verordening. Zo zijn de koudemiddelinstallaties van bijv. ziekenhuizen, supermarkten en industriegebouwen eveneens onderworpen aan regels en de daarmee verbonden veranderingen en uitdagingen. Hier gaat men steeds meer voor airconditionings die met het „klimaatneutrale“ koudemiddel CO2 worden gebruikt. Misschien draagt de kostenexplosie van het koudemiddel ertoe bij, dat er in de toekomst meer automobielfabrikanten CO2 als koudemiddel in hun voertuigen gebruiken.

De uitdagingen zijn groot, maar toch raden wij garages ook in de toekomst aan, voor een professioneel airco-onderhoud te gaan en de automobilist hiervan te overtuigen. Ten slotte worden de kosten nog hoger als de airconditioning op grond van gebrekkig onderhoud door bijv. een defecte compressor vroegtijdig uitvalt.

Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid. Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.

Hoe nuttig is dit artikel voor jou?

Helemaal niet nuttig

Zeer nuttig

Vertel ons alstublieft wat u niet leuk vond.
Bedankt! Maar voordat u weggaat!

Schrijf je in voor onze gratis HELLA TECH WORLD-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste technische video's, adviezen voor autoreparaties, trainingen, marketingcampagnes, diagnostische tips en leuke winacties!

Meer informatie over onze nieuwsbrief weergeven Meer informatie over onze nieuwsbrief uitschakelen

Schrijf je in voor onze gratis HELLA TECH WORLD-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste technische video's, adviezen voor autoreparaties, trainingen, marketingcampagnes, diagnostische tips en leuke winacties!

Samen krijgen we auto's snel weer op de weg!

Gegevensbescherming | Uitschrijven

Let op:
Je wordt pas op de nieuwsbrief ingeschreven nadat je op de bevestigingslink hebt geklikt in de kennisgevingsmail die je binnenkort gaat ontvangen!

Gegevensbescherming | Uitschrijven

We zijn er bijna!

Het enige wat je hoeft te doen, is je aanmelding te bevestigen!
We hebben een e-mail gestuurd naar your email address.

Controleer je inbox en klik op de bevestigingslink om HELLA TECH WORLD-updates te kunnen ontvangen.

Verkeerde e-mail of geen bevestiging ontvangen?
Klik hier om e.e.a. opnieuw in te voeren.