Volvo V90 D3 - Onvoldoende/vertraagde gasrespons op het gaspedaal | HELLA

Volvo

V90 D3

Bouwjaar: 2016 - 2017

Motor: allemaal 2,0 Diesel D4204T9

Onvoldoende/vertraagde gasrespons op het gaspedaal

In dit geval klaagt de klant dat de motor onvoldoende en/of met vertraging reageert op de vermogenstoename die het gaspedaal tijdens de acceleratiefase vraagt.

Om andere mogelijke oorzaken van storingen uit te sluiten, moeten elektrische en mechanische systeemtests (volgens de specificaties van de voertuigfabrikant) en een foutcodelezing met een geschikt diagnoseapparaat worden uitgevoerd.

De volgende foutcodes kunnen zijn ingesteld:

- P00BC Luchtvolume-/massameter A Debiet te laag

- P0471 Uitlaatgasdruksensor defect signaal

- P0472 Uitlaatdruksensor Signaal te laag

- P0473 Uitlaatgasdruksensor Signaal te hoog

In dit geval wordt de stroming door de leiding van de uitlaatgasdruksensor verstoord door verontreinigingen. De pijpleiding (OE nr. 31370333) moet worden vervangen! Ook de uitlaatgasdruksensor (OE-nr. 31319419) kan door de verontreinigingen beschadigd zijn. Dit moet worden gecontroleerd en zo nodig worden vernieuwd.

Opmerking

Neem in dit verband altijd de reparatie- en onderhoudsvoorschriften van de voertuigfabrikant in acht en houd er rekening mee dat deze werkzaamheden alleen door een geautoriseerde vakwerkplaats mogen worden uitgevoerd!

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.