VW Tiguan - Lichtuitval tijdens het rijden | HELLA

VW

Tiguan

Bouwjaar: 01/2008-07/2011

Lichtuitval tijdens het rijden

Bij de bovengenoemde voertuigen kan tijdens het rijden plotseling de verlichting geheel of gedeeltelijk uitvallen.

Het bovengenoemde kan worden veroorzaakt door een defecte smeltzekering in de schakelkring van de voertuigverlichting.

De voertuigfabrikant heeft dit probleem al onderkend en de eigenaren van de betreffende voertuigen op de hoogte gesteld.

Het is echter aannemelijk dat dit probleem om diverse redenen niet bij alle voertuigen is gecontroleerd of verholpen.

Bij de merkdealer wordt bij de betroffen voertuigen de defecte zekering door een verbeterde smeltzekering vervangen.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.