VW Polo (V) - Lagere capaciteit van de verwarming | HELLA

VW

Polo (V)

Bouwjaar: 2011

Lagere capaciteit van de verwarming

Als bij bovengenoemde voertuigen een lagere capaciteit van de

interieurverwarming wordt vastgesteld, komt als oorzaak een onjuiste mengverhouding van het koelmiddel in aanmerking.

Om dit te verhelpen, moet u als volgt te werk gaan:

  • Controleer de mengverhouding of de vorstbescherming van het koelmiddel (-25 tot -30 C°).
  • In geval van afwijkingen koelmiddel bij koude motor aflaten.
  • Vullen met water en vorstbescherming in de juiste mengverhouding
  • Koelsysteem ontluchten
  • Afdichtings- en werkingscontrole uitvoeren

Deze informatie kan in het algemeen ook van toepassing zijn op andere voertuigen. Bij een klacht over het verwarmingsvermogen moet altijd rekening worden gehouden met een verkeerde mengverhouding van het koelmiddel.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.