VW New Beetle - Slecht motorstartgedrag | HELLA

VW

New Beetle

Alle modellen

Slecht motorstartgedrag, overmatig nagelen van de motor bij stationair toerental, motor loopt in noodbedrijf.

Wordt de bovenstaande storing als probleem gemeld, kunnen hiervoor meerdere oorzaken zijn. Door niet plausibele waarden ontstaat het bovenstaande storingsbeeld. Bovendien kunnen de volgende foutcodes worden opgeslagen in het motorstuurapparaat:

- P1556 – Turbolaaddruk, regelgrenswaarden niet bereikt.

In dat geval als volgt te werk gaan:

- Meervoudige kabelstekker bij motorstuurapparaat en bij koelvloeistoftemperatuursensor lostrekken en een doorgangmeting uitvoeren.

- Contacten aan beide kanten op corrosie en mechanische beschadigingen controleren, evt. repareren.

- Massa-aansluiting controleren.

- Koelvloeistoftemperatuursensor op goede werking controleren. Bij 800 C moet de sensor een weerstand van 275 – 375 Ohm hebben. Is de sensor defect, moet deze worden vervangen.


Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.