VW Golf 5 - Koelvloeistofverlies | HELLA

VW

Golf 5

Bouwjaar: 2003 - 2007

Motor: 2,0 TDI BKD

Koelvloeistofverlies

Bij de bovengenoemde voertuigen kan een sluipend koelvloeistofverlies optreden. De oorzaak kan niet onmiddellijk worden bepaald.

Om de oorzaak van het koelvloeistofverlies van de TDI-motoren met de letters "BKD" te bepalen, moet als volgt te werk worden gegaan:

  • Voer een optische controle van alle relevante systeemcomponenten uit (sporen van koelvloeistof, lekkages).
  • Voer een drukverliestest van het koelsysteem uit.
  • Controleer de koelvloeistof op verontreiniging (olie).
  • Controleer of zich koelvloeistof in de motorolie bevindt.

Als de hierboven genoemde punten geen aanknopingspunt bieden voor het koelvloeistofverlies, kunnen andere oorzaken in aanmerking worden genomen:

  • intern lek in de uitlaatgasrecirculatie-koeler (EGR-koeler)
  • cilinderkopafdichting defect
  • haarscheurtjes in de cilinderkop

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.