VW Crafter - Extra accu wordt niet opgeladen | HELLA

VW

Crafter

Modeljaar: 2011

Met extra accu

Extra accu wordt niet opgeladen

Bij bovenstaande voertuigen kan het door een verkeerde codering van het boordnetstuurapparaat gebeuren dat de extra accu niet wordt geladen.

Om dit te verhelpen, moet het boordnetstuurapparaat opnieuw worden gecodeerd.

Het probleem is al bekend bij de voertuigfabrikant. Het is aannemelijk, dat om verschillende redenen niet alle auto's gecontroleerd resp. hersteld zijn.

Houd daarom rekening met deze informatie bij klachten m.b.t. een niet opgeladen extra accu.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.