Toyota Urban Cruiser - Rookontwikkeling | HELLA

Toyota

Urban Cruiser

Motor: 1,4-liter diesel

Bouwjaar: 11/2008-05/2014

Rookontwikkeling

Bij de bovengenoemde voertuigen kan tijdens het rijden rookontwikkeling optreden.

In de intercooler kan zich motorolie ophopen. Deze kan in de verbrandingsruimte terecht komen, waardoor er tijdens het bedrijf rookontwikkeling kan optreden.

Het bovengenoemde probleem kan worden veroorzaakt door een defecte vacuümpomp, de turbo en/of een softwarestoring.

De voertuigfabrikant heeft dit probleem al onderkend en de eigenaren van de betreffende voertuigen op de hoogte gesteld.

Het is echter aannemelijk dat dit probleem niet bij alle voertuigen is gecontroleerd of verholpen.

Bij de merkdealer wordt bij de betroffen voertuigen een software-update uitgevoerd.

Vervolgens worden de turbo en vacuümpomp op lekkage gecontroleerd en worden eventuele defecte onderdelen vervangen.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.