Subaru Trezia - Uitval van de stuurbekrachtiging | HELLA

Subaru

Trezia

Bouwjaar: 2011

Uitval van de stuurbekrachtiging

Bij de bovengenoemde voertuigen kan uitval van de stuurbekrachtiging optreden.

De oorzaak hiervoor kan gelegen zijn bij een defect relais in het regelapparaat voor de stuurbekrachtiging. Tijdens de productie van het regelapparaat kon onder bepaalde omstandigheden vocht in het relais binnentreden. Dit kan leiden tot een kortsluiting en daardoor tot uitval van de stuurbekrachtiging.

Hierdoor zal de stuurinrichting zwaar werken. Daarnaast wordt de uitval visueel en akoestisch (waarschuwingslampje en waarschuwingstoon) aan de bestuurder weergegeven. Ondanks de uitval van de stuurbekrachtiging blijft het voertuig bestuurbaar.

De autofabrikant heeft dit probleem reeds onderkend en de eigenaren van de betroffen voertuigen op de hoogte gesteld.

In de vakgarage wordt bij de betroffen voertuigen het defecte relais vervangen.

In het garantiesysteem van Toyota wordt de reparatie onder de desbetreffende chassisnummers geregistreerd.

Het is echter aannemelijk dat dit probleem om diverse redenen niet bij alle voertuigen is gecontroleerd of verholpen.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.