Skoda Octavia - Voertuig start niet | HELLA

Skoda Octavia

Alle modellen met 2.0 TDI motor

Motorcode BMN

Vanaf bouwjaar 04-2006

Voertuig start niet

Foutcode:

P1517 “Fout hoofdrelais in stroomcircuit”

P2146 “Voeding injector”

Als deze fout samen met de bovengenoemde foutcodes wordt geconstateerd, kan een kortsluiting in een injector (afb. 1) de oorzaak zijn.

Deze fout treedt vaak op bij voertuigen die meer dan 100.000 km hebben gelopen.

Nadat de defecte injector is vervangen, moet de werking van de eindtrappen in de regeleenheid (afb. 2) gecontroleerd worden en moet de injectorkabelboom

(afb 3) op mogelijke scheuren en contactbeschadigingen gecontroleerd worden. Om meer schade te voorkomen, is het zinvol om bij een defecte injector alle overige injectoren met hetzelfde identificatienummer te controleren en eventueel te vervangen, aangezien deze ook kunnen uitvallen.

Neem hierbij de demontage- en montage-instructies van de voertuigfabrikant in acht.

Afb. 3

Afb. 1

Afb. 2

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.