Seat Ibiza, Cordoba - Storing in de werking van de elektrisch inklapbare buitenspiegels | HELLA

Seat

Ibiza, Cordoba

Modeljaar: 2008

Storing in de werking van de elektrisch inklapbare buitenspiegels

Bij de bovenstaande voertuigen, die zijn uitgerust met elektrisch inklapbare buitenspiegels, bestaat bij enkele voertuigen de mogelijkheid dat de functies van de buitenspiegelaansturing niet correct worden uitgevoerd.

Opmerking:

Oorzaak van de storingen in de werking kan het relais voor de buitenspiegelaansturing zijn. Bij de betreffende voertuigen moet het relais voor de buitenspiegelaansturing worden vervangen.

Het probleem is al bekend bij de voertuigfabrikant. In het kader van service-activiteiten worden auto's gecontroleerd en wordt het relais indien nodig vervangen.

Het is aannemelijk dat, om verschillende redenen, niet alle auto's gecontroleerd resp. hersteld zijn.

Houd rekening met deze informatie bij klachten m.b.t de storing in de werking van de elektrisch inklapbare buitenspiegels.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.