Renault Twingo - ABS-waarschuwingslampje werkt niet | HELLA

Renault

Twingo

Bouwjaar: Mei 2008 - november 2008

ABS-waarschuwingslampje werkt niet

Bij bovengenoemde voertuigen kan het ABS-controlelampje uitvallen.

Een storing in het combi-instrument kan ertoe leiden dat een storing in het ABS-systeem niet wordt aangegeven. Ook bij de zelftest, na het inschakelen van de ontsteking, brandt het ABS-controlelampje niet.

Hierdoor getroffen kunnen voertuigen zijn die tussen 26-5-2008 en 12-11-2008 zijn gebouwd.

Bij de voertuigfabrikant is het probleem al opgepakt en in het kader van een terugroepactie zijn de voertuigen gecontroleerd en zijn evt. de combi-instrumenten vervangen.

Het is aannemelijk dat, om verschillende redenen, niet alle auto's gecontroleerd resp. hersteld zijn. Deze informatie opvolgen bij onderhoudswerkzaamheden aan de bovenstaande voertuigen.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.