Renault Kangoo 1 - Centrale vergrendeling ontgrendelt linker schuifdeur niet | HELLA

Renault

Kangoo 1

Alle modellen met centrale vergrendeling en schuifdeur links

Bouwjaar: 2003-2006

Centrale vergrendeling ontgrendelt linker schuifdeur niet

Als bij dit voertuigtype bovengenoemde fout wordt geconstateerd, kan een defecte sensor in de vulhals of een verkeerde tankdop de oorzaak zijn.

De veiligheidsfunctie van het voertuig voorkomt letsel of schade wanneer de schuifdeur wordt geopend en de tankdop niet is gesloten.

De schuifdeur zou anders tegen de tankdop botsen.

Een inductieve sensor in de vulhals herkent een magneet die in de tankdop is geïntegreerd.

Controleer in dit geval of de sensor correct werkt en of u de juiste tankdop heeft.

Vervang eventueel defecte onderdelen.


 

Belangrijke veiligheidsaanwijzing
De technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die op het betreffende gebied zijn opgeleid.

Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.