Renault Alle modellen - Dynamocontrolelampje brandt | HELLA

Renault

Alle modellen met

motorcode: K4J, K4M, K7J, K7M, K9K

Dynamocontrolelampje brandt.

Sterke geluidsontwikkeling v-snaar.

Als bij deze voertuigmodellen bovengenoemde fout optreedt, kan dit ook door een defecte dynamopoelie ontstaan. Een beschadigd loopvlak kan hier de oorzaak zijn. Controleer in dit geval de poelie op beschadigingen en vervang deze eventueel.

Neem hierbij de aanwijzingen van de voertuigfabrikant met betrekking tot de correcte voorspanning van de v-snaar in acht.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.