Range Rover Sport V8 - Geluid (kraken/piepen) in het instrumentenpaneel | HELLA

Range Rover

Sport V8 – 4,2L(2006-2008) en
LR3(2005-2008)

Geluid (kraken/piepen) in het instrumentenpaneel

Ontstaan bij de Range Rover Sport (modelserie zie hierboven.) Geluiden - kraken, piepen; exacte locatie moeilijk te achterhalen - in het instrumentenpaneel, gaat het waarschijnlijk om vervuiling tussen de aandrijfstangen van de luchtcirculatieklep. Dit geluid versterkt opvallend bij het omschakelen van de airco naar recirculatie.

Oplossing:

- Smering van de aandrijfstangen van de circulatieklep.

- Hiervoor het handschoenenvak, de zijbekleding van de audio-installatie, de afdekpanelen van de rechter middenconsole en de afdekpanelen van het handschoenenvak uitbouwen (posities, zie foto).

- Na het uitbouwen het contact inschakelen en de airco instellen op verse lucht.

- De aandrijfstangen zijn nu zichtbaar.

- Contact uitschakelen en de stangen insmeren met goedgekeurd smeermiddel.

- Contact opnieuw inschakelen en airco meerdere keren (maximaal 10 keer) van verse lucht omschakelen naar circulatie.

- Ontstaat het geluid niet meer, de onderdelen weer inbouwen.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.