Peugeot Modellen: 4007 / 407 / 807 - Het startgedrag en het motorvermogen zijn ontoereikend, bovendien brandt het motorcontrolelampje | HELLA

Peugeot

Modellen: 4007 / 407 / 807

Bouwjaar: vanaf 2006

Motor: 2,2 HDI FAP, DW12, code: 4HX / 4HY

Het startgedrag en het motorvermogen zijn ontoereikend, bovendien brandt het motorcontrolelampje.

In het motorregelapparaat zijn de volgende storingscodes opgeslagen:

- P0087/135, betekenis:

brandstofsysteemdruk; druk te laag.

- P0093/147, betekenis:

brandstofsysteem; grote lekkage vastgesteld.

In dat geval kan het brandstoffilter verstopt zijn.

Deze verstopping van het brandstoffilter is mogelijk veroorzaakt door het gebruik van het (door de autofabrikant voorgeschreven) brandstofadditief Eolys 176 dat voor een modderige massa in het filter zorgde.

Om het probleem te verhelpen moet het brandstoffilter worden vervangen.

De autofabrikant heeft het additief Eolys 176 inmiddels vervangen. In plaats van Eolys 176 (roetfiltergeneratie 1 en 2) wordt nu uitsluitend het nieuwe additief Infineum (roetfiltergeneratie 3) gebruikt.

Bij de bovengenoemde motoren zijn de onderhoudsintervallen van het brandstoffilter later verlaagd van 60.000 km naar 30.000 km resp. 20.000 km. De vakgarages zijn geïnformeerd en controleren de betreffende voertuigen zo nodig.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.