Peugeot 406 - Motor slaat na de start af | HELLA

406 2,0 Hdi 110

Bouwjaar: 2001

Motorcode: RHZ (DW 10 ATED)

Motor slaat na de start af

Bij het bovengenoemde voertuig slaat de motor na de start en wegrijpoging af. Bovendien kan de motor daarna heel moeilijk worden gestart.

Bij uitlezen van het foutengeheugen wordt de volgende melding weergegeven:

- Raildruksensor defect

Als eerste moet met behulp van een diagnoseapparaat de brandstofdruk worden gecontroleerd.

Wanneer geen of slechts een zeer geringe druk wordt vastgesteld, kan de zekering van de brandstofvoorpomp of het hoofdvoedingsrelais defect zijn.

Om dat te verhelpen moet de zekering en het hoofdvoedingsrelais worden gecontroleerd en zo nodig worden vervangen.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.