Peugeot 307 - Uitval parkeerverlichting / achterlicht en kentekenverlichting links | HELLA

Peugeot

307

Bouwjaar: tot en met 13-05-2005

3- en 5-deurs zonder parkeerhulp

Uitval parkeerverlichting / achterlicht en kentekenverlichting links (zekering doorgebrand)

Bij bovenstaande voertuigen is het mogelijk dat de kabelboom tussen bumper en bumpersteun wordt beschadigd. Daarnaast kan ook de zekering F22 in het zekeringkastje / op de relaisplaat van het instrumentenpaneel zijn doorgebrand.

Dit kan leiden tot het uitvallen van de parkeerverlichting, het achterlicht en de kentekenverlichting.

Als mogelijke oorzaak moet worden gekeken naar een te lange labelboom van de kentekenverlichting.

In dat geval als volgt te werk gaan:

- Kabel van de kentekenverlichting vrijmaken

- beschadigde kabel repareren.

- Kabel van de rechter kentekenverlichting opwikkelen om deze op gelijke lengte als de kabel van de linker kentekenverlichting te brengen.

- Beide kabels met isolatietape omwikkelen.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.