Opel Zafira B - Claxon werkt niet | HELLA

Opel

Zafira B

Bouwjaar: 2004 - 2010

Claxon werkt niet

Bij het b.g. automodel kan de claxon uitvallen door een een fout in de elektronische module in de stuurkolom.

Het defect treedt vaak op na langere ritten met ingeschakeld licht. Door een tekortkoming aan het contact in de stuurkolommodule werkt de claxon mogelijk niet goed.

Het probleem is al ontdekt door de autofabrikant. In het kader van service-activiteiten worden auto's gecontroleerd en wordt evt. nieuwe software geladen. Tot besluit wordt een blauwe punt op de achterzijde van het stuurwiel geplakt.

Het is aannemelijk, dat om verschillende redenen niet alle auto's gecontroleerd resp. hersteld zijn.

Houd rekening met deze informatie in geval van opmerkingen over de claxon.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.