Opel Meriva B - storingsmelding code 84 | HELLA

Opel

Meriva B

Modeljaar: 2011

Motor: A17DT/A17DTC/A17DTS

Luchtinlaattemperatuur te hoog/

storingsmelding code 84/

gereduceerd motorvermogen

Bij de bovengenoemde voertuigen kan het DIC (Driver Information Center) de volgende melding geven:

Code 84 (Gereduceerd motorvermogen).

Het DIC geeft de bovenstaande storingsmelding vanwege thermische problemen. Het motorvermogen wordt verlaagd.

Dit probleem kan zich voordoen bij voertuigen met de volgende chassisnummers:

W0LSH9EF6B4000002 – W0LSH9EF7B4408718

Mogelijke oorzaak:

Door verkeerde afdekkingen van de radiateurgrille wordt de afkoeling van de intercooler belemmerd. De rijwind kan de intercooler niet voldoende afkoelen.

Oplossing:

Om dit probleem op te lossen, moeten de afdekkingen van de radiateurgrille (tekening, pos. 1) van buiten af door de opening aan de onderkant van de radiateurgrille worden losgemaakt en verwijderd.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.