Opel Astra K - Geluiden in de buurt van de C-stijl | HELLA

Opel

Astra K

Bouwjaar: 2015 - 2018

Alle 5-deurs

Geluiden in de buurt van de C-stijl

In dit geval klaagt de klant over een onaangenaam piepend geluid in de buurt van de rechter C-stijl tijdens het rijden.

Foutopsporing:

Bij het controleren van het deurslotmechanisme bleek dat de onderste bevestigingsschroef (afbeelding 1) van de deurslotplaat te lang was. Dit veroorzaakt contact tussen de schroefpunt en het interne plaatwerk van de rechter C-stijl (kan ook van invloed zijn op de linker C-stijl).

Oplossing:

- de bevestigingsschroef demonteren (afbeelding 1)

- de schroef met ca. 1,5 mm aan de schroefpunt inkorten (afbeelding 2)

- de bevestigingsschroef opnieuw vastdraaien met het door de voertuigfabrikant aangegeven koppel

- deze procedure aan de linkerkant herhalen (slotplaat links C-stijl) indien nodig.

Daarna moet een testrit worden uitgevoerd om de reparatiemaatregel te controleren.

Houd er rekening mee dat deze werkzaamheden alleen door een geautoriseerde vakwerkplaats mogen worden uitgevoerd en dat de reparatie- en onderhoudsvoorschriften van de voertuigfabrikant in acht moeten worden genomen!

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.