Opel Astra K - Branden van het motorwaarschuwingslampje | HELLA

Opel

Astra K

Bouwjaar: 2015 - 2018

Motor: alle 1,6 dieselmotoren

Branden van het motorwaarschuwingslampje

In dit geval klaagt de klant dat het motorwaarschuwingslampje brandt terwijl het voertuig rijdt.

De volgende foutcodes kunnen zijn ingesteld:

-P0263 Cilinder 1 - Storing vermogen per cilinder/cylindercompensatie

-P0266 Cilinder 2 - Storing vermogen per cilinder/cylindercompensatie

-P0269 Cilinder 3 - Storing vermogen per cilinder/cylindercompensatie

-P0272 Cilinder 4 - Storing vermogen per cilinder/cylindercompensatie

In dit geval is de kalibratie van de krukassensor niet langer correct, dit leidt tot het bovengenoemde probleem.

De elektrische en mechanische systeemtesten (volgens de specificaties van de voertuigfabrikant) moeten worden uitgevoerd om andere mogelijke oorzaken van storingen uit te sluiten.

Als er geen verdere storingen kunnen worden gedetecteerd, moet de krukassensor opnieuw worden gekalibreerd met een geschikt diagnoseapparaat.

Daarna moeten een testrit en een nieuwe foutcodelezing worden uitgevoerd om de reparatiemaatregel te controleren.

Let op:

Neem in dit verband altijd de reparatie- en onderhoudsvoorschriften van de voertuigfabrikant in acht en houd er rekening mee dat deze werkzaamheden alleen door een geautoriseerde vakwerkplaats mogen worden uitgevoerd!

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.