Opel Antara - Radiodisplay valt soms uit / motor in noodloop | HELLA

Opel

Antara

Modeljaar: 2007

Met motor: Z20DMH/Z20DM/Z24XE/Z32SE

Radiodisplay valt soms uit / motor in noodloop

Bij bovenstaande voertuigen kan een defecte spanningsregelaar op de dynamo ervoor zorgen dat het radiodisplay soms uitvalt. Verder kan de motor naar noodloop gaan.

Daarbij zijn vaak de volgende foutcodes opgeslagen:

Body Control Module (BCM): B1517 (accuspanning)

Motorstuurapparaat: P0621 (dynamostoring)

P0622 (dynamostoring)

Als oplossing moet een gemodificeerde spanningsregelaar (93744610) op de dynamo worden gemonteerd.

In de productie zijn vanaf het volgende chassinr. gemodificeerde regelaars gebruikt:

W0LLA63F870094862 - voor motorcode Z20DM/Z20DMH

W0LLA63F170151709 - voor motorcode Z24XE

W0LLA63F370094865 - voor motorcode Z32SE

Opmerking: Na de reparatie het foutgeheugen wissen.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.