Opel Antara - Aircosysteem werkt niet | HELLA

Opel

Antara

Met handbediend aircosysteem

Aircosysteem werkt niet

Bij bovenstaande voertuigen kan een verkeerd uitgevoerde serviceprogrammering, resp. verkeerde codering, ervoor zorgen dat de aircocompressor niet meer wordt aangestuurd.

Het signaal van de aan-/uitschakelaar van het aircosysteem wordt niet doorgegeven aan het boordnetstuurapparaat. Deze communiceert via de CAN-bus met het motorstuurapparaat. Het relais van de compressorkoppeling wordt aangestuurd via het motorstuurapparaat. Met een diagnoseapparaat kan niet alleen het foutgeheugen worden uitgelezen, maar ook kan door een actuatortest de functie van de magneetkoppeling worden gecontroleerd. Verder kan het diagnoseapparaat "herkennen", in hoeverre het in- en uitschakelsignaal aankomt bij het stuurapparaat.

Zijn de zekeringen en de bekabeling in orde, de aansturing van de magneetkoppeling en de schakelaar gecontroleerd en zijn er geen systeemrelevante foutcodes opgeslagen in het foutgeheugen, kan dit evt. door het opnieuw coderen / serviceprogrammering van het stuurapparaat worden opgelost. Dit moet door een geautoriseerde dealer

worden uitgevoerd.

Tip:

Werkt tegelijk met het bovenstaande probleem de achterruitverwarming niet en/of verschijnt er een foutmelding van de regensensor (die echter niet is ingebouwd), duidt dit op een verkeerde programmering / codering.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.