Opel Ampera - Acculaadkabel vervormd | HELLA

Opel

Ampera

Motor: 1,4i 16V Hybrid

Bouwjaar: 2012

Chassisnummer: …CU105113 - …CU128385

Acculaadkabel vervormd

Bij de bovengenoemde voertuigen kan door een defecte acculaadkabel oververhitting en vervorming van de laadkabel optreden en kan deze kabel zelfs smelten.

Door het beschreven probleem wordt de accu niet of niet meer voldoende geladen.

Aanwijzing:

Voorafgaand aan werkzaamheden aan hoogvoltcomponenten (HV) moet altijd het volledige boordnet spanningsvrij worden geschakeld. Deze werkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door personen die over de juiste kwalificaties beschikken (technici die gespecialiseerd zijn in werkzaamheden aan intrinsiek veilige HV-systemen in motorvoertuigen).

Reparatie-instructie:

Accu, aansluitingen en laadkabel op beschadigingen controleren een zo nodig vervangen.

Bij de voertuigfabrikant is een aangepaste laadkabel verkrijgbaar.

OE-onderdeelnummer: 23 453 436

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.