Nissan X-Trail (T31) - Uitval van de stuurbekrachtiging | HELLA

Nissan

X-Trail (T31)

Motor: 2,5 i 16V

Bouwjaar: 11/2006 - 09/2008

Uitval van de stuurbekrachtiging

ESP controlelampje brandt

Als het bovenstaande probleem wordt gedetecteerd, kan een mogelijke oorzaak een defecte regeleenheid van de stuurbekrachtigingsinstallatie zijn.

Reparatie-instructie

Om andere mogelijke oorzaken van storingen uit te sluiten, moeten elektrische en mechanische systeemtests (volgens de specificaties van de fabrikant van het voertuig) en een foutcodelezing met een geschikt diagnoseapparaat worden uitgevoerd.

De volgende foutcodes kunnen zijn ingesteld.

-C05D6 Regeleenheid stuurbekrachtiging processorfout

-U0131 Gegevensbus, regeleenheid stuurbekrachtiging geen communicatie

Als er geen verdere fouten gediagnosticeerdzijn opgetreden, moet de regeleenheid worden vervangen.

Het kan nodig zijn de nulstand van het stuurwiel opnieuw te kalibreren.

AANWIJZING:

Houd er in dit verband rekening mee dat deze werkzaamheden alleen door een geautoriseerde vakwerkplaats mogen worden uitgevoerd en dat de reparatie- en onderhoudsvoorschriften van de voertuigfabrikant in acht moeten worden genomen!

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.