Nissan Pathfinder - Verdamper bevroren | HELLA

Nissan

Pathfinder (R51)

Bouwjaar: 2007 - 2010

Verdamper bevroren

Geringe luchtuitlaat

Bij bovengenoemde voertuigen kan het voorkomen dat de verdamper na langere rijtijd bevriest en dat de snelheid van de luchtuitlaat uit de interieursproeiers wordt gereduceerd.

Als oorzaak komt een defecte temperatuursensor van de verdamper in aanmerking. Als de temperatuur van de verdamper dichtbij of zelfs onder de 0 °C zakt, bevriest de verdamper. De luchtstroom wordt „afgeremd“.

Om dit te verhelpen, moet u als volgt te werk gaan:

  • Foutgeheugen uitlezen
  • Met behulp van de meetwaardeblokken een vergelijking van gewenste en werkelijke waarde van de sensormeetwaarden uitvoeren resp. de interieurtemperatuur vergelijken met de meetwaarde van de sensor (verdamper moet eerst zijn afgekoeld)
  • Bij opslag van een storing of/en afwijkingen de sensor vervangen
  • Evt. foutgeheugen wissen
  • Werkingstest uitvoeren

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.