Mitsubishi Lancer - Brandend dynamocontrolelampje | HELLA

Mitsubishi

Lancer

Bouwjaar: 2011

Motor: 1,8 DI diesel (4N13)

Lege accu

Brandend dynamocontrolelampje
Motor start niet

Bij bovengenoemde voertuigen kan een loszittende poelie van de dynamo tot uitval van het elektrische boordnet en beschadiging van andere componenten leiden.

Als gevolg van een productiefout kan de poelie van de dynamo tijdens het rijden losraken.

Hierbij bestaat het gevaar dat de accu niet meer opgeladen wordt en aangrenzende componenten door de loszittende poelie beschadigd raken. Het dynamocontrolelampje gaat aan en de motor valt tijdens het rijden eventueel uit.

Het probleem is reeds door de voertuigfabrikant onderkend. In het kader van een terugroepactie worden alle betrokken voertuigen gecontroleerd en de dynamo indien nodig vervangen.

Er moet echter vanuit worden gegaan dat er nog voertuigen op de markt zijn die om diverse redenen niet zijn gecontroleerd.

Houd hier rekening mee als klanten met klachten over de accu en een brandend dynamocontrolelampje komen.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.