Mercedes C-klasse - Compressor schakelt niet in | HELLA

Mercedes

C-klasse (203)

Met automatische airconditioning

Compressor schakelt niet in

Radiateuraanjager werkt op hoogste stand

Als de airco-compressor bij de bovengenoemde voertuigen niet inschakelt of/en de radiateuraanjager op de hoogste stand werkt, komt als oorzaak een defecte SAM-module in aanmerking.

Als in het regelapparaat van het aircosysteem geen foutcode is opgeslagen, moet het foutgeheugen van de voorste SAM-module worden uitgelezen. De SAM-module is een „intelligente zekeringskast“ en is in de motorruimte gemonteerd (afbeelding, voorbeeld). Als daarin een foutcode zoals: „Koudemiddel-druk-/temperatuursensor- kortsluiting/onder-breking“ is opgeslagen, moeten zekeringen, sensor en hun regeling gecontroleerd worden. Als aan de sensor bij ingeschakeld aircosysteem geen signaal voorhanden is, komt als oorzaak een defect van de SAM-module in aanmerking. Vóór vervanging van de module moet tevens de compressor op schade en werking gecontroleerd worden. Hiervoor is bijv. het testapparaat „CLT1“ geschikt. Daarmee kan de compressor (regelklep) direct worden geregeld.

Zie voor meer informatie over het controleren van koppelingsvrije compressoren Hella Tech World (technische info „Koppelingsvrije compressoren“ + Know How Tool: videogalerij).

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.