Mercedes-Benz W210 - Brandend ESP-controlelampje | HELLA

Mercedes-Benz

W210

Alle modellen met ESP

Modeljaar: 2000

Brandend ESP-controlelampje

Bovenstaande storing kan veroorzaakt worden door een defecte of verkeerde remlichtschakelaar (rempedaalschakelaar). Daarnaast kan ook foutcode C1200 in de ESP-regeleenheid aanwezig zijn.

Demonteer de remlichtschakelaar en controleer of het onderdeelnummer correct is.

Aanwijzing:

Onderdeelnummer 001 545 2109 is in dit geval de verkeerde remlichtschakelaar.

Demonteer de remlichtschakelaar, controleer of het onderdeelnummer correct is en monteer de nieuwe, correcte rempedaalschakelaar.

Remlichtschakelaar (onderdeelnr.:) 001 545 3109

Verwijder vervolgens de aanwezige meldingen uit het foutgeheugen.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.