Mercedes-Benz CLK - Loopgeluiden van de riemschijf van de aircocompressor | HELLA

Mercedes-Benz

CLK (W209)

Bouwjaar: 2002 t/m 2006

Loopgeluiden van de riemschijf van de aircocompressor

Als er bij deze voertuigen klachten zijn over geluiden uit de buurt van de aircocompressor, wordt dit mogelijk veroorzaakt door de riemschijf van de aircocompressor. Om verkeerde diagnoses (bijv. schade aan de compressor) uit te sluiten, kan de oorzaak nader worden onderzocht met een testriem (poly-V-riem). Testriem voor de storingsdiagnose 6PK2315 / ca.2315 mm.

Demonteer hiertoe de originele poly-V-riem. Monteer de kortere testriem zo, dat de riemschijf van de aircocompressor niet meedraait (zie afbeelding). Start vervolgens de motor en controleer of de geluiden waarover is geklaagd, nog steeds voorkomen. Als het geluid het de buurt van de aircocompressor niet meer optreedt, dient een nieuwe aircocompressorriemschijf te worden gemonteerd. Controleer ook samenhangende onderdelen (riemspanner, trillingsdemper, spanarm, spanrol, keerrol, geleiderol), vervang eventueel defecte onderdelen. Monteer ten slotte de originele poly V-riem en controleer de werking van het systeem.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.