Mazda 3 - Uitval van de voorruitenwissermotor | HELLA

Mazda

Mazda 3 (1e generatie)

Serie: januari 2008 tot en met maart 2009

Uitval van de voorruitenwissermotor

Wordt bij deze voertuigen een storing van de voorruitenwissermotor gemeld, is corrosie bij de massa-aansluiting van de voorruitenwissermotor een mogelijke oorzaak. Het contactverlies kan tot het volledig uitvallen van de wissermotor leiden. Als reparatie moet een (extra) massakabel worden gemonteerd.

- Extra massakabel monteren

- Zekering controleren

- Voorruitenwissermotor op werking testen

Het probleem is al bekend bij de voertuigfabrikant. In het kader van service-activiteiten worden auto's gecontroleerd en wordt een nieuwe (extra) massakabel gemonteerd.

Het is aannemelijk, dat om verschillende redenen niet alle auto's gecontroleerd resp. hersteld zijn.

Houd rekening met deze informatie bij klachten die samenhangen met het storingen van de voorruitenwissermotor.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.