Isuzu Trooper - Startmotor werkt niet | HELLA

Isuzu

Trooper

Modellen: 1992 tot en met 1998

Met automaat

Startmotor werkt niet,

(automaat in neutrale stand [N]).

Wordt bij de bovenstaande voertuigen het storingsbeeld startmotor werkt niet, resp. startmotor wordt niet ingeschakeld gemeld (hoewel de keuzehendel van de automaat in de neutrale stand [N] staat), is het uitvallen van de blokkeringsschakelaar van de automaat hiervoor een mogelijke oorzaak.

Als oplossing moet de blokkeringsschakelaar van de automaat worden gecontroleerd en eventueel vervangen.

Reserveonderdeelnr. blokkeringsschakelaar van de automaat (RO):

1 stuks: RO-nr.: 8-96017-178-0

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.