Honda S2000 - Vertraagde versnelling | HELLA

Honda

S2000

Alle modellen vanaf VIN-JHMAP1-5S200063

Vertraagde versnelling

Als bij deze voertuigen wordt geklaagd over een slecht stationair lopende motor of een vertraagde gasrespons bij het versnellen, dan is de druksensor van het inlaatspruitstuk mogelijk defect. Er moet ook gecontroleerd worden of het probleem niet veroorzaakt wordt door een slecht contact in de meerwegstekker van de druksensor van het inlaatspruitstuk. Als de sensor defect is, moet de druksensor van het inlaatspruitstuk vervangen worden. Als de fout veroorzaakt wordt door een contactprobleem in de meerwegstekker van de druksensor (bijv. als gevolg van trillingen), kan de sensor eventueel met een kabelbinder vastgemaakt worden. Houd hierbij wel de aangegeven afstand in acht (zie afbeelding).

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.