Ford Transit Connect - Storing interieurventilatoren | HELLA

Ford

Transit Connect

Bouwjaar: 2012 - 2013

Storing interieurventilatoren

Waterbinnendringing in het voertuiginterieur

Als de interieurventilator van de bovengenoemde voertuigen niet meer correct werkt, kan dit worden veroorzaakt door waterbinnendringing in het voertuiginterieur.

Het water kan via de airconditioning-/verwarmingskast of de luchtkanalen in het interieur van het voertuig terechtkomen, en

ervoor zorgen dat de ventilator niet meer werkt. De oorzaak is meestal een gebrekkige afdichting van de onderkant van de behuizing van het interieurfilter.

Om dit te verhelpen, moet u als volgt te werk gaan:

  • De zekering van de ventilatormotor controleren en indien nodig vervangen.
  • Controleren of de ventilatormotor werkt, indien nodig deze motor vervangen
  • Interieurfilter verwijderen
  • Behuizing van het interieurfilter demonteren, voorzien van afdichtingsmateriaal en opnieuw monteren
  • Interieurfilter plaatsen
  • Lektest uitvoeren

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.